Webinar - חדרים נקיים

תאריך 05/12/2023 שעה 11:00 - 12:00

בעז בהט

R.S NESS Group סמנכ”ל התפעול ב
מעל 20 שנים בעולמות התפעול
וההנדסה בחברות מדעי חיים
והסמיקונדקטור

מירית שיפמן

 יועצת הבטחת איכות ב
R.S NESS Group  
מעל 13 שנים בעולמות
הבטחת איכות ורגולציה בחברות מדעי חיים

נושאים ודיונים

ללא עלות מותנה בהרשמה ואישור מראש

אישור וקישור לזום יישלח יום לפני הוובינר