Monthly Archive: April 2022

מבזק רגולטורי 13/03/2022

לוחמת הסייבר במיכשור רפואי: ה-FDA הוציא התראה על פגיעות אפשרית באבטחת הסייבר של תכנת אקסדה ושרתיה: , PTC Axeda agent