תוכן עניינים
מאמרים אחרונים:

צרו קשר

הקמת מפעל קנאביס רפואי לטיפול בתוצרת בית האריזה

הקמת מפעל וחווה קנאביס רפואי

מטרת המאמר היא להתוות תהליך תכנון להקמת מפעל קנאביס והסמכתו לטיפול בתוצרת לאחר קציר (בית אריזה) וייצור מוצרי הקנאביס שונים לפי תקנים ישראלים ובינלאומיים. כמו כן, לסקור את הפרמטרים השונים המשפיעים על רמת ההשקעה הנדרשת.

הקדמה

עם הרפורמה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי והצפי ליצוא, רבים מהיזמים הבינו את פוטנציאל ההזדמנויות הכלכליות בתחום זה. קבלת ההחלטה על היכן היזם ירצה להרוויח כרוכה בהבנת הרווחיות – שנובעת מרמת ההשקעה הנדרשת ורמת הביקוש בשווקים שונים.

רמת הביקוש קנאביס רפואי

לאור העובדה שהשוק המקומי רווי בתוצרת מקומית של קנאביס, רוב העסקים פונים לשווקים בינלאומיים כגון: אירופה, קנדה, ארה”ב ועוד. מכאן נוצר צורך להקמת שרשרת אספקה בהתאם לתקנים בינלאומיים. בנוסף יש לקחת בחשבון את הרגולציה אשר משתנה בין המדינות שונות, כך למשל חלק מהמדינות לא אישרו את הקנאביס לשימוש רפואי, או לחילופין קיימות הגבלות ליבוא (ז”א רק קנאביס בתוצרת המקומית יאושר לשימוש) או הגבלות אחרות, ולכן יש לבדוק פרטנית לאיזה שווקים יוכל היזם לפנות.

רמת ההשקעה להקמת מפעל קנאביס או בית אריזה

פרמטרים שונים משפיעים על רמת ההשקעה: מיקום בשרשרת האספקה של הקנאביס, רגולציה שחלה על אותה החולייה, מגוון תהליכי עיבוד וייצור שנמצאים היום בשוק.

שרשרת האספקה של קנאביס רפואי

שרשרת האספקה של קנאביס רפואי מורכבת ממספר חוליות (ומתוארת בתרשים), כאשר בישראל לרוב יש הפרדה פיזית בין חוות גידול ומתקן ייצור, אך ישנן חברות שמחזיקות במספר חוליות בשרשרת האספקה.

משתלה- חוות ריבוי קנאביס

משתלה (חוות ריבוי) – עיסוק בגנטיקה ופיתוח זנים חדשים בתצורת ייחורים.

חוות גידול קנאביס

חוות גידול- גידול צמחי קנאביס, משלב השתילים הצעירים שמגיעים מהמשתלה ועד לשלב הקציר ומוכנים לשלב האריזה והייצור.

בית האריזה קנאביס

בית האריזה- בישראל בית האריזה יוקם בקרבת חוות גידול. בית האריזה אחראי על עיבוד, ייבוש, אריזה ואחסנה של הקנאביס עד העברה למפעל ייצור.

בית מסחר קנאביס

מפעל קנאביס–  איסוף הקנאביס המוכן (תוצרת חקלאית מוכנה) מבית האריזה ועיבודו למוצרים המוגמרים לפי הסוגים השונים המאושרים ע”י משרד הבריאות והשווקים השונים.

מפעל קנאביס

בית מסחר- אחסון מוצרי קנאביס רפואי לאחר ייצורם והפצתם ומכירתם לבתי המרקחת או ישירות ללקוחות הקצה.

רגולציה וגופי התעדה

כל חוליה בשרשרת האספקה נדרשת לעמוד בדרישות איכות ורגולציה לצורך אישור תוצר המופק בכל שלב והעברתו לחוליה הבאה בשרשרת האספקה. עבור כל חוליה יש דרישות איכות ורגולציה ספציפיות, על פי תקנים, הנחיות וחוקים של השווקים השונים.

ניתן לראות באיור מטה שבתי האריזה ומפעלי ייצור המעוניינים לייצר בארץ ולמכור את מוצריה לאירופה, חייבים לעמוד בתקני ה-GMP  הישראליים והאירופאיים.

רגולציה וגופי התעדה קנאביס

Contact us and we will be happy to meet and assist you with your needs

EU-GMP/ IMC-GMP

IMC-GMP/EU-GMP– תנאי ייצור נאותים החלים על בית האריזה ומפעל ייצור. מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי מוצר מיוצר לשימושו המיועד באופן הדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית EC/2003/94 לתכשירים לשימוש בבני אדם EEC/91/412  ובפרט Annex 7, המופיע במדריך GMP של האיחוד האירופי Eudaralex vol. 4.

GASP/IMC-GAP

IMC-GAP/GASP– אישור (תעודה) לעמידה בדרישות ובתנאי הגידול הנאותים לקנאביס רפואי.

IMC-GSP

IMC-GSP– תקן ישראלי, דרישות ותנאי אבטחה נאותים לקנאביס לשימוש רפואי, תקן זה חל על כל שרשרת האספקה של הקנאביס הרפואי.

IMC-GDP

IMC-GDP– תנאי הפצה נאותים – מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי מוצר לשימוש רפואי או חומר גלם למוצר כאמור, יופץ בתנאים נאותים כדי להבטיח את עמידתו בדרישות האיכות לכל אורך שרשרת ההפצה של המוצר או של חומר הגלם מהיצרן עד הצרכן הסופי לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית: Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01). תקן זה חל על כל המעברים בין חוליות השונות.

גוף התעדה

גוף התעדה– גוף אישור (מסחרי) הפועל בהתאם להוראות תקן בינלאומי ISO17065,  והוסמך לבדוק ולאשר מגדלי קנאביס לדרישות IMC-GAP/GMP. המבקש אישור, יגיש בקשה לתהליך התעדה לגוף ההתעדה. רשימת גופי התעדה מוכרים לצורך זה נמצאת באתר משרד הבריאות.

יישום התקנים השונים מבחינת היזם- זו רמת ההשקעה הנדרשת. כך למשל עמידה בתקני GMP דורשת השקעה רבה לעומת עמידה בתקני ה-GAP.

מוצרים קנאביס רפואי מאושרים

מוצרי הקנאביס הרפואי המאושרים לשימוש בישראל מיועדים ומותאמים למתן פרמקולוגי שונה. לכל תצורת מתן ישנו פרופיל פרמקוקינטי ייחודי בהתאם לצרכי המטופל, אשר שונה ברמות הספיגה למחזור הדם ובזמינות הביולוגית של החומרים הפעילים בקנאביס. המוצרים המאושרים בישראל נכון להיום הם:

תפרחות קנאביס מיובשות – מיועדות למתן שאיפתי באמצעות גליליות (כסיגריות) או באמצעות מכשיר אינהלציה.

שמן קנאביס – מיועד למתן תת-לשוני, בו החומרים הפעילים נספגים מרירית הפה ישירות למחזור הדם ובכך פוסחים על הפירוק במערכת העיכול ובכבד.

עוגיות קנאביס לילדים בלבד- מיועדות למתן אורלי, בו ספיגת החומרים הפעילים אל מחזור הדם הינה דרך מערכת העיכול.

תהליכים בבית האריזה

בית האריזה אחראי לקבלת התוצרת של החווה, הכנת תוצרת זאת לצורך ייבוש, אריזה ואחסנה עד השילוח למפעל ייצור.

התהליך מתחיל מקליטה של חומר גלם (תוצרת שנתקבלה מהחווה), תוצרת זאת עוברת מיון קפדני, ורק זאת שבאיכות מספקת נכנסת לתהליך העיבוד והייבוש.

קיימים שני תהליכי עיבוד וייבוש עיקריים: יבוש במגשים או ייבוש בתלייה.

תהליכי עיבוד קנאביס בבית אריזה

BUCKING– ניתוק של הפרח מהגבעול.

TRIMMING– תהליך הגיזום כולל הסרת עלים המיותרים, כמו עלי הסוכר וחלקים האחרים של הצמח.

ייבוש– אותם פרחים נקיים לאחר תהליך הגיזום והמיון מועברים למגשים ובהמשך לחדר ייבוש. תהליך ייבוש עובר בדיקות לחות לצורך קבלת מוצר באיכות מספקת.

אריזה וסימון– בתום תהליך ייבוש, המוצר עובר לחדר אריזה- שם נארז ומסומן לפי דרישות רגולטוריות ומשם עובר לאחסון בכספת עד לשלב האחרון- ההפצה למפעל ייצור.

במקרה של תהליך ייבוש בתלייה רצף התהליך מעט שונה, וניקוי הצמח יעשה לאחר תהליך היבוש.

בתהליך העיבוד ייתכן שלב נוסף: תהליך יישון הקנאביס (CURING).

תהליכים במפעל ייצור לקנאביס רפואי

מפעל ייצור אחראי על איסוף הקנאביס המוכן מבית האריזה ועיבודו למוצרים סופיים כגון שקיות תפרחת שלמה וגרוסה, שמנים, גליליות ושאר מוצרי קנאביס רפואי המאושרים ע”י משרד הבריאות.

שלבי התהליך מפורטים בתרשים הבאה, כאשר שלב הייצור משתנה בין יצרנים שונים ותוצרת סופית.

תהליכי יצור קנאביס במפעל

תהליך ייצור ספציפי למוצר:

שקיות תפרחת שלמה – תהליך ייצור כולל בדיקות, אריזה וסימון מחודשים.

שקיות תפרחת גרוסה– תהליך דומה לשקיות תפרחת שלמה, אך כולל גם טחינה של החומר.

גליליות– תצורת גליליות (“כסיגריות”) בעלות פיית שאיפה, ארוזות.

שמנים– ישנן מספר שיטות להפקת שמן קנאביס, הנפוצות ביותר מבוססות על מיצוי באתנול או ב-CO2 (פחמן דו חמצני).

 תהליך מיצוי באתנול מפורט בתרשים הבאה:

תהליכי מיצוי קנאביס באתנול
 • חומר הגלם עובר טחינה, לאחר מכן מועבר למיכל מיצוי בו נמצא אתנול מקורר- בו קנבינואידים ממוצים מהצמח לאתנול. לאחר מכן, האתנול המועשר בקנבינואידים עובר סינון משאריות החלקיקים ולאחר אידוי האתנול- מקבלים תמיסה המועשרת בקנבינואידים.
 • תהליך דהקרבוקסילציה- נעשה בחום ונועד לשפעל את הקנבינואידים שבתמיסה (שלב זה יכול להיות לפני או אחרי המיצוי).
 • שלב האחרון- מיהול השמן לריכוז קנבינואידים הנדרש.
 • שלבים נוספים יכולים להיות משולבים בתהליך, כגון: WINTERIZATION.

תהליך מיצוי ב-C02  מתואר בתרשים הבאה:

תהליכי מיצוי קנאביס ב-CO2
 • בדומה לתהליך מיצוי באתנול, תהליך זה מתחיל בטחינה של חומר הגלם.
 • מערכת למיצוי ב-CO2  מורכבת מתא הלחץ בו נמצא CO2 בפאזה נוזלית, תא המיצוי- אליו מכניסים את החומר הטחון ומזרימים CO2  ע”י משאבה פריסטלטית: הקנבינואידים עוברים מהצמח אל ה-CO2  ונאספים בתא ההפרדה, כאשר חומר המועשר בקנבינואידים נאסף למיכל האיסוף, ו-CO2  חוזר אל תא הלחץ.
 • השלב האחרון- מיהול השמן לריכוז הקנבינואידים הנדרש.

הקמת מפעל קנאביס/ בית האריזה ומערכות תומכות

אפיון דרישות המתקן מבוססות בין היתר על  פרמטרים כגון: כמות התוצרת הנדרשת, בחירת תהליכי עיבוד ו/או ייצור מתאימים, בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי במסמכי אפיון ובהמשך בהקמת המתקן.

כמו כן יש לאפיין ולהגדיר את הדרישות מהמערכות התומכות והציוד במסמכי URS, היות והם המפתח לקבלת מוצר איכותי ועמידה בדרישות רגולטוריות.

חדרים נקייםחדר נקי אינו עומד בפני עצמו ובד”כ מדובר בקומפלקס המורכב מחדרים בסיווגים שונים, מפרוזדורים ו-Air-Locks  המקשרים ביניהם.

בבית האריזה תהיה הפרדה בין חדרי קבלה, עיבוד, ייבוש, אריזה, בדיקות. כמו כן, תכנון חדר יבוש יהיה שונה אם הייבוש במגשים או בתלייה. הקומפלקס כולו נתמך על ידי מערכת מיזוג אוויר (HVAC) והחדרים אמורים לעמוד בתקנים לחדרים נקיים כמו ( ISO14644 או Eudralex Vol 4).

במפעל ייצור תהיה הפרדה בין חדרי קבלה, ייצור, בדיקה ואריזה.

מערכת HVAC– אחראית על הגדלת אספקת האוויר והחלפות האוויר בחדרים, דפוס זרימת האוויר, סינון ביעילות גבוהה, בקרת הלחצים בחדר ועוד. בנוסף ממפעלי ייצור- בהם מערכת HVAC  ותכנון חדרים נחוצים למניעת זיהום כללי או זיהום צולב, מערכת  HVAC  בבית האריזה משמשת לתהליך הייבוש.

כספת– משמשת לאחסון של התוצרת הסופית עד לשלב ההפצה לחולייה הבאה בשרשרת האספקה. כמו כן במפעל ייצור- חומרי גלם (שמגיעים מחוות גידול) ותוצרת הביניים גם כן יהיו מאוחסנים בכספות.

מערכת אוויר דחוס– משמשת להפעלת ציודים שונים, וצריכה לעמוד בתקן ISO 8573-1.

מים מטופלים– משמשים בעיקר לניקיון ציוד וכלים המשמשים בתהליך הייצור, במטרה למנוע זיהום כללי או זיהום צולב של המוצר. מים אלו נדרשים לעמוד בתקן ISO 22519.

מערכות חנקן– משמשת להפעלת ציודים שונים ובין היתר למכונות אריזה, במטרה למנוע חמצון ופגיעה באיכות

מערכות ממוחשבות– משמשות לבקרת מערכות, ציוד ותהליכים.

ציוד בסיסי הנדרש לבית האריזה:

מכשירי BUCKING, ו-TRIMMING, מכשירי אריזה ואיטום, ציוד הדפסה והדבקת מדבקות, משקלים ועוד. כמו כן, מכשירי בדיקה: LOD/ KF- לבדיקת לחות, ומכשירי HPLC- במידה ובדיקות יעשו בבית האריזה.

ציוד בסיסי הנדרש למפעל קנאביס:

מנדפים, מכשירי אריזה ואיטום, ציוד הדפסה והדבקת מדבקות, משקלים, ציוד ייחודי לתהליך ייצור: למיצוי שמנים, להכנת גליליות ועוד. מכשירי HPLC  ו/או אחרים.

מכונות שטיפה– לכלים וציוד שבא במגע ישיר עם המוצר.

שלבי פרויקט ההקמה מפעל קנאביס או בית האריזה

מתקן ותשתיות

 1. אפיון צרכי הלקוח וכתיבת מסמכי URS ו- BOD. מסמכים אלו מפרטים את הדרישות שהמתקן והמערכות הקריטיות אמורים לספק, והם נגזרת של התהליכים שיתבצעו במתקן וכן סוגי המוצרים המתוכננים לייצור. אותם תהליכים ומוצרים צריכים להיות מוגדרים כבר בשלב האפיון ומתוארים במסמכים.

 2. תכנון עקרוני (פרוגרמה)  – הכוללת תכן מערך ייצור, (Layout) , תשתיות, זרימות אנשים , חומרים ופסולת.

 3. הצגת התוכנית ליק”ר (יחידת הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות) וגם לגופי התעדה וקבלת אישור עקרוני.

 4. תכנון מפורט הכולל כתבי כמויות, תוכניות וזמנים לביצוע ע”י לקבלני עבודה.

 5. הקמת המתקן, חדרים נקיים וכן כלל תשתיות היקפיות וקריטיות למתקן.

 6. ביצוע בדיקות Commissioning  והרצות מתקן ייצור (מבנה ותשתיות).

ציוד ומערכות

 1. אפיון דרישות לציוד וכתיבת URS.
 2. כתיבת תוכנית וולידציה Validation Master Plan- VMP
 3. ולידציות (כתיבת פרוטוקולים, ביצוע ועריכת דוחות סיכום (IQ/OQ/PQ) לציוד, תשתיות, מערכות ממוחשבות ושיטות אנליטיות).

תהליכים

מערכת איכות QMS

 1. הקמת מערכת איכות על פי דרישות איכות ורגולציה (IMC-GMP, EU-GMP ועוד)
 2. הדרכות לכלל הצוות.
 3. הכנה למבדק הסמכה ע”י היק”ר וכן הרשות האירופאית, ובסופו של דבר הגשה לאותם רשויות.
 4. ביצוע מבדק ע”י הרשויות הרגולטוריות (או גופי התעדה).
 5. קבלת אישורים מתאימים.

סיכום

פרויקטי ההקמה של מפעל קנאביס או בית האריזה הינם מורכבים ודורשים השקעה רבה וגיוס גורמים שונים גם פנים ארגוניים וגם אנשי מקצוע חיצוניים.

חשוב לגייס משאבים מתאימים שמבינים את מורכבות הפרויקט ויכולת לעמוד ביעדי החברה והדרישות הרגולטוריות.

איך נוכל לעזור?

חברת RS-NESS תעזור לכם בתכנון והקמת מפעל קנאביס או בית האריזה בתחומי ההנדסה וניהול הפרויקט (תכנון הקמת המתקן, בתחום האיכות QA– הקמת מערכת איכות, בתחום הרגולציה RA – אישור המתקן מול הרשויות, בתחום הוולידציה– כתיבת תוכנית VMP, ולידציה של המתקן, מערכות והציוד.

Share This Post